Galwanizacja

Oferowane przez nas metalowe części produktów poddawane są procesowi galwanizacji , jednej z metod elektrolitycznych wytwarzania powłok na różnych materiałach. Najczęściej proces galwanizacji polega na wykonaniu trwale przylegających powłok metalicznych. Galwanizację wykonuje się poprzez osadzenie na metalu innego metalu. Wytwarzane powłoki mogą być cienkie, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu bądź grubsze pełniące funkcję dodatkowego, ochronnego materiału zabezpieczającego. W przypadku zastosowania powłok cienkich, nie wlicza się ich do grubości powlekanego materiału. Powłoki grubsze wpływają na rozmiar wyrobu dlatego należy je dodać, bowiem stanowią one wymierną zmianę rozmiarów wyrobu. Zastosowanie metody galwanizacji może służyć różnym celom. Wykonanie galwanizacji może być związane z funkcją ozdobną przedmiotu czy działaniem antykorozyjnym. Grube powłoki wykonywane są w celach konstrukcyjnych, mają za zadanie dostosować wyrób do pracy z dużymi obciążeniami czy w trudnym środowisku pracy. Procesowi galwanizacji towarzyszy proces oczyszczania podłożu metalu oraz zmiana struktury podłoża. Dzięki nałożeniu dodatkowych warstw na nasze produkty są one o wyższej odporności chemiczne, są one bardziej błyszczące, dostępne w różnych barwach. Galwanizacja sprawia także, że oferowane wyroby są bardziej przyczepne do podłoża i wystarczają na dużo dłużej niż produkty odpowiednio niezabezpieczone.